Een veelvoorkomende overeenkomst in het overeenkomstenrecht is de overeenkomst van opdracht. Daarbij verbindt de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever om werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. Komt de opdrachtnemer de afspraken niet (geheel) na, dan levert dat een wanprestatie op. Het is dan te allen tijde van groot belang om een ingebrekestelling te versturen, zo bleek ook uit een recente uitspraak. Onze advocaat verbintenissenrecht bespreekt het vonnis

Oplevering werk

De feiten: op 29 april 2017 neemt gedaagde in de procedure, een restauranthouder, contact op met een specialist, de opdrachtnemer, om twee bars te laten installeren. In de periode daarna wordt er mailcorrespondentie over en weer en wordt overeenstemming bereikt dat de opdrachtnemer uiterlijk 22 mei 2017 de bars zou brengen en installeren in verband met een gepland evenement. Daarop volgt enige mailcorrespondentie en stuurt de opdrachtnemer een bericht aan de restauranthouder met de mededeling:  ‘Op 25 mei 2017 zal ik 8 uur aan het werk gaan op locatie. Mocht er werkvertraging optreden, dan ben ik daar niet voor aansprakelijk. Wij hebben slechts een afspraak met betrekking tot het maken, leveren en installeren van de ‘bars’. Per e-mail van 25 mei 2017 reageert de restauranthouder daarop met de mededeling: ’Bevestigd. Hadden we toch al afgesproken. Ik ga er van uit dat jij dan de bar afmaakt conform de voorwaarden zoals ik beschreef. De kraan van grohe wordt op de nieuwe bar geplaatst. Kun je deze voorzichtig verwijderen’.

Facturatie en ingebrekestelling

Vervolgens gaat de aannemer op 25 mei 2017 aan de slag en stuurt nadien een factuur voor de verrichte werkzaamheden. Kort daaropvolgend stelt de restauranthouder een ingebrekestelling aan de aannemer met de mededeling dat de overeengekomen termijn niet is gehaald, dat de bar niet deugdelijk is geïnstalleerd, dat de bar niet is voorzien van stelpoten, dat tijdens het afkoppelen een overstroming is veroorzaakt en dat het rvs-blad kapot is geslagen. Zij weigert de factuur te betalen en vordert dat de opdrachtnemer binnen een week herstelwerkzaamheden zal verrichten.

Te late oplevertermijn: opdrachtnemer aansprakelijk?

In de procedure voor de rechter voeren beide partijen verweer. De opdrachtnemer stelt dat de late oplevertermijn te wijten valt aan de restauranthouder, daar na de oorspronkelijke opdrachtbevestiging vele tussentijdse wijzigingen waren doorgevoerd. De rechter oordeelt uit de overgelegde producties in de procedure dat de opdrachtnemer inderdaad tekort is geschoten, daar blijkt dat de bar ‘niet af was’ ten tijde van de oplevering. In dit verband wordt geoordeeld dat het resultaat van de met een hamer omgeslagen rvs rand is zo slecht is, dat de opdrachtnemer er redelijkerwijs niet van mocht uitgaan dat dit de restauranthouder voor ogen stond met een “robuuste uitstraling”.

Geen verzuim wegens blijvend gebruik?

Desondanks wordt de opdrachtnemer in het gelijk gesteld. Hiertoe wordt overwogen dat de bar wel door de restauranthouder in gebruik is genomen op het evenement van 27 mei 2017, zodat de opdrachtnemer niet wegens te late oplevering in verzuim is geraakt. Daar komt bij dat de bar ook nadien in gebruik is gehouden en dat om die reden ontbinding niet op zijn plaats is. De opdrachtnemer wordt in het gelijk gesteld en de gefactureerde werkzaamheden dienen door de restauranthouder alsnog te worden betaald.

Ingebrekestelling

In de praktijk wordt vaak vergeten om een partij in gebreke te stellen bij niet-nakoming. Het is daarom van belang om tijdig actie te ondernemen als een partij zich niet (op tijd) aan de afspraken houdt. Bij andere rechtsgebieden, zoals consumentenrecht, dient de koper bijvoorbeeld tijdig bij de verkoper te klagen bij eventuele gebreken aan het gekochte product.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Door Edward Appelman op 19 oktober 2018 Leestijd: 3 minutes