Wie buiten Europa op vakantie gaat, heeft een paspoort nodig. Voor ouders zelf levert dit vaak geen probleem op, maar soms is toestemming nodig voor de paspoortaanvraag van een kind. De gemeente geeft een paspoort echter enkel af als elke ouder met gezag instemming verleent voor die aanvraag. Geeft de ouder deze toestemming niet of houdt deze het paspoort onder zich, dan kan de ouder daartegen stappen ondernemen. Onze advocaat personen- en familierecht bespreekt dit aan de hand van een recente uitspraak.

Afgifte paspoort

De feiten: in de procedure had de moeder (hierna: de vrouw) een ticket geboekt voor een vakantie naar Thailand. Zij en de vader (hierna: de man) hadden een affectieve relatie gehad. Na het verbreken van de relatie hielden zij het gezamenlijk gezag over hun kind. Deze was inmiddels acht jaar oud. Voor de vakantie vroeg de vrouw aan de man afgifte van het paspoort van het kind. De man weigerde dit.

Dagvaardingsprocedure

Daarop startte de vrouw een kort gedingprocedure bij de rechtbank. Omdat er haast bij gemoeid was, volgde de mondelinge behandeling ter zitting al snel. De dagvaarding voor de procedure werd aan de man betekend op 15 juli 2019 jl. De mondelinge behandeling ter zitting volgde op 18 juli 2019 jl. en de rechtbank deed op 25 juli 2019 jl. uitspraak. Overigens bedraagt de wettelijke standaardtermijn voor de dagvaarding zeven dagen, maar de rechtbank kan verlof verlenen voor een kortere dagvaardingstermijn, zoals ook in deze procedure werd gedaan. Dit kan met name van belang zijn als vervangende toestemming voor een vakantie op (zeer) korte termijn benodigd is.

Afgifte paspoort en vervangende toestemming

In de procedure bij de rechtbank diende de vrouw een tweetal vorderingen in. Ten eerste vroeg zij aan de rechtbank vervangende toestemming voor het uitreizen en het verblijf van het kind over de periode 30 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019. Daarnaast vroeg zij de rechtbank om te bepalen dat de man het paspoort zou afgeven, dit op straffe van een dwangsom van €500,-. Tot slot vroeg zij de rechtbank om haar vervangende toestemming te verlenen voor het aanvragen en ophalen van een paspoort voor het kind indien de man het paspoort niet op 18 juli 2019 jl. aan haar zou hebben afgegeven.

Onderbouwingen

Ter onderbouwing voor het verzoek tot afgifte van het paspoort c.q. vervangende toestemming gaf de vrouw aan dat zij het van belang achtte dat het kind met haar mee zou kunnen op vakantie. Het zou de bedoeling zijn dat ze een week bij de grootmoeder (mz.) zouden verblijven. Aanvankelijk had de man daarvoor toestemming verleend. Hij verkeerde echter in de veronderstelling dat de vrouw, oorspronkelijk van Thaise nationaliteit, nog enkel in het bezit was van de Nederlandse nationaliteit. Toen hij van de vrouw had vernomen dat de IND had bevestigd dat zij ook de Thaise nationaliteit bezat, trok hij zijn toestemming in. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de vrouw mogelijk voor langere tijd met het kind in Thailand zou verblijven.

Afgifte paspoort en dwangsomveroordeling

De rechtbank ging hier echter niet in mee. Volgens de rechtbank waren deze vermoedens onvoldoende onderbouwd. Daarnaast bleek uit de reisdocumenten, waaronder de vliegtickets, overduidelijk dat de vrouw op 15 augustus 2019 weer zou terugkeren. Om die reden was er geen twijfel dat de vrouw met het kind enkel voor een korte vakantie naar Thailand zou gaan. Gelet hierop wees de rechtbank de vordering tot afgifte van het paspoort toe. De rechtbank koppelde daaraan een dwangsomveroordeling van €500,-. Voor zover de man alsnog niet zou overgaan tot afgifte, verleende de rechtbank bovendien vervangende toestemming voor de aanvraag van een (nood)paspoort. Hierdoor werd zij in staat gesteld om met het kind op vakantie te kunnen gaan.

Spoedprocedure

Een procedure tot vervangende toestemming of afgifte van een paspoort kan zeer snel doorlopen worden. Dit betreft namelijk een kort gedingprocedure. De termijn voor afronding is afhankelijk van de situatie, maar als er sprake is van (grote) spoed kan de procedure binnen een dag tot enkele weken worden doorlopen. Vanwege de relatieve eenvoud van de procedure doet de rechtbank vaak mondeling uitspraak. Dat betekent dat het vonnis per direct in werking treedt. Dit kan met name van belang zijn als de schriftelijke uitspraak niet kan worden afgewacht.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 31 juli 2019 Leestijd: 3 minutes