Wilt een ouder het eenhoofdig gezag aanvragen, dan moet dat via de rechtbank. Een advocaat is daarbij altijd verplicht. Voldoet een ouder aan de voorwaarden om het gezag te wijzigen, dan zijn aan de procedure doorgaans kosten verbonden: de hoogte hiervan verschilt per situatie. Welke kosten dit zijn, bespreekt onze advocaat personen- en familierecht.

Eenhoofdig gezag aanvragen

Een procedure tot aanvraag van het eenhoofdig gezag is een verzoekschriftprocedure. Dat betekent dat de procedure wordt gevoerd bij de rechtbank van het arrondissement (woonplaats) van de verzoekende partij. Bij een dagvaardingsprocedure is de rechtbank bevoegd van de woonplaats van de gedaagde partij. Het maakt aldus niet uit of de ouders niet (langer) woonachtig zijn in hetzelfde arrondissement: de rechtbank van de aanvragende ouder is bevoegd om van het verzoek kennis te nemen. Het is ook mogelijk om het verzoek in te dienen bij de woonplaats van een belanghebbende partij. Dit is de andere ouder.

Aanvraag: griffierecht rechtbank

Een eerste aanvraag voor het gezamenlijk gezag via het gezagsregister, mits de ouders aan de voorwaarden voldoen, is gratis. Dit geldt echter niet bij een aanvraag om het gezag nadien te wijzigen naar eenhoofdig gezag. Dat komt omdat er doorgaans een mondelinge behandeling ter zitting volgt en dit, anders dan een aantekening in het gezagsregister, geen administratieve procedure betreft. Om die reden is de verzoekende ouder voor de aanvraag in elk geval griffierecht verschuldigd. De hoogte hiervan varieert van circa €80,- voor onvermogenden (pro-deo) tot €300,-.

Pro-deo & advocaatkosten

Komt de verzoekende ouder in aanmerking voor pro-deo, dan betaalt deze een eigen bijdrage voor de advocaatkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen en bedraagt tussen de €200,- tot maximaal €600,-. Als de ouder niet in aanmerking komt voor pro-deo, dan is het reguliere honorarium van de advocaat verschuldigd. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak neemt een aanvraag tot wijziging van het gezag in eenhoofdig gezag tussen de 5 en 10 uur in beslag. Dat betekent dat de totale kosten voor het wijzigen naar eenhoofdig gezag tussen de circa €800,- en €2000,- bedraagt.

Proceskosten worden gecompenseerd

Daarnaast zijn kosten verschuldigd voor het opvragen van benodigde uittreksels, zoals afschriften uit de basisregistratie personen. In tegenstelling tot andere procedures, dragen partijen in procedures op het gebied van personen- en familierecht doorgaans hun eigen kosten. Dat betekent dat de rechtbank zal bepalen dat beide ouders hun eigen proceskosten betalen, ongeacht de vraag of de rechtbank het verzoek van de ouder toe- of afwijst.

Door Edward Appelman op 5 november 2019 Leestijd: 2 minutes