Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van  levensonderhoud en studie van hun jongmeerderjarige kinderen (18 tot 21 jaar) ongeacht hun behoeftigheid. Voor de bepaling van de  hoogte van de behoefte gelden de Nibud-normen niet. Standaard wordt aangesloten bij de WSF-norm met bijtelling van specifieke posten en aftrek van zorgtoeslag, huurtoeslag en beurs. Bij middelbare scholieren wordt de WSF-norm MBO gehanteerd met aftrek van toeslagen. Voor niet studerenden geldt de WSF norm onder aftrek van studiekosten. Ouders kunnen niet van hun jongmeerderjarig kind eisen dat hij/zij gaat werken en aldus in zijn/haar eigen behoefte te voorzien. Substantieel inkomen van het kind wordt doorgaans in mindering gebracht op diens  behoefte. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met reservering voor aflossing van studieschuld. Is er al een alimentatie bepaald en heeft de onderhoudsplichtige (doorgaans de vader) deze tot 18 jaar betaald dan loopt deze alimentatie door. De jongmeerderjarige kan zich hier op beroepen. Is de alimentatie te laag dan zal de jongmeerderjarige naar de rechter moeten indien onderling overleg niets oplevert. Als de afgesproken alimentatie niet in een rechterlijke beschikking is vastgelegd dan loopt deze niet door en zal de jongmeerderjarige ook dan de rechter moeten inschakelen mocht onderling overleg niets opleveren. Formeel geldt voor kinderen ouder dan 21 jaar nog wel een onderhoudsplicht maar alleen indien er sprake is van “ behoeftigheid “en deze wordt zelden aangenomen. De rechter kan de onderhoudsverplichting matigen of zelfs opheffen indien sprake is van grievend gedrag van de jongmeerderjarige. Dit wordt niet snel aangenomen. In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 6 juli 2017 (EGLI:NL:GHARLl2017:5878) weigerde de vader zijn jongmeerderjarige zoon een bijdrage te voldoen omdat hij ieder contact met hem uit de weg ging en zijn achternaam had gewijzigd in die van zijn moeder. Het Hof vond dit onvoldoende om vader van zijn onderhoudsverplichting te ontslaan.

Advocaat alimentatierecht

De personen- en familierecht advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben lange ervaring in het alimentatierecht. Advocatenkantoor Appelman biedt – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort. Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Door Edward Appelman op 23 maart 2018 Leestijd: 2 minutes