Al langere tijd bestaat er binnen de Nederlandse politiek controverse over de wijze waarop buitenlandse adopties tot stand komen. Een vraag die onder meer van belang hierbij is, is welke rol aangesloten landen bij het Haags adoptieverdrag spelen om ervoor te zorgen dat adoptieprocedures daadwerkelijk zorgvuldig verlopen. Dat adoptieprocedures zorgvuldig verlopen blijkt namelijk niet altijd het geval, zo kopte de NRC in een artikel afgelopen 1 december.

Politieke ontwikkelingen

Het kabinet had vorig jaar januari nog aangegeven de adoptie van kinderen uit het buitenland vooralsnog niet stop te zetten. Ondanks het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) omdat volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff een goed gereguleerde adoptieprocedure volgens hem veel kansen biedt voor kinderen. Ook Nederlands ouders met een kinderwens kunnen op deze wijze een kind in hun gezin opnemen. Wel waren er voornemens om de zorgvuldigheid waarmee buitenlandse adopties tot stand komen, te verbeteren.

Kinderrechten

Het afgelopen decennia worden in het buitenland steeds minder vaak kinderen ter adoptie aangeboden. Aan de andere kant zijn er ook steeds minder adoptieouders beschikbaar. Dit in combinatie met het feit dat steeds meer landen aangesloten raken bij het Haags adoptieverdrag leidt ertoe dat er in Nederland ook steeds minder adoptieprocedures zijn. Overigens is dit een trend die wereldwijd waar te nemen valt: het Haags adoptieverdrag stelt immers ook als uitgangspunt dat kinderen bij voorkeur dienen te worden geadopteerd in eigen land. Slechts indien dat niet mogelijk is wordt internationale adoptie overwogen. Ondanks het advies van de RSJ om met interlandelijke adoptie te stoppen zijn er vooralsnog voldoende waarborgen om tot een zorgvuldige adoptieprocedure te komen.

Beter toezicht

Momenteel werken de in Nederland gevestigde vergunninghouders samen met instanties in het buitenland om er zorg voor te dragen dat in het buitenland aangeboden adoptiekinderen in een gezin kunnen worden opgenomen. Deze vergunninghouders werken onder toezicht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Door Edward Appelman op 14 maart 2018 Leestijd: 2 minutes