Afwikkelingsbewind

Afwikkelingsbewind is de bevoegdheid van de langstlevende echtgenoot om de nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot af te wikkelen. De langslevende echtgenoot heeft de bevoegdheid om de nalatenschap naar eigen inzicht te verdelen. Degene die het nalatenschap afwikkelt, wordt de executeur genoemd.

Wetsartikel Art. 4:142 lid 1 BW
Synoniemen