Onverschuldigde betaling

Onverschuldigde betaling houdt in dat een partij een betaling heeft verricht zonder dat daarvoor een rechtsgrond aanwezig was, zoals een overeenkomst.

Onverschuldigde betaling kan plaatsvinden doordat bijvoorbeeld geld wordt overgemaakt naar een verkeerd rekeningnummer. De partij die de betaling ontvangt mag dit bedrag vanzelfsprekend niet houden; de partij die de betaling heeft verricht zal de betaling kunnen terugvorderen op basis van onverschuldigde betaling, nu er geen rechtsgrond voor de betaling aanwezig was.

Een andere wijze waarop een vordering tot onverschuldigde betaling kan worden ingesteld, is bijvoorbeeld wanneer een partij een koopovereenkomst heeft gesloten en de overeenkomst daarna ontbindt. Er ontstaan dan ongedaanmakingsverbintenissen en de partij die de betaling heeft verricht zal het bedrag uit hoofde van onverschuldigde betaling kunnen terugvorderen.

Wetsartikel Art. 6:203 BW
Synoniemen