Verhuur

Verhuur is de overeenkomst waarbij iemand een zaak of gedeelte van een zaak in gebruik geeft aan een ander, die daarvoor een tegenprestatie dient te verrichten. Vaak gebeurt dit in de vorm van een huurbetaling, maar deze tegenprestatie kan ook van andere aard zijn. Voor de huur van onroerend goed, zoals een woning of bedrijfsruimte, gelden aanvullende regels binnen de wet, die de huurder en verhuurder beschermen tegen onregelmatigheden en overtredingen. Deze zijn vastgesteld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 7:201 BW
Synoniemen Verhuur, huur, huurovereenkomst