Servicekosten

Bij een huurovereenkomst zijn servicekosten de kosten die bovenop de kale huurprijs komen. Dit kunnen kosten voor schoonmaak zijn, maar ook tuinonderhoud, stoffering en meubilering. Kosten voor gas, water en elektriciteit vallen onder de kosten voor nutsvoorzieningen.

Onder servicekosten wordt niet verstaan: zorgservicekosten zoals kosten voor maaltijdverstreking en alarmservice. Ook belastingen en heffingen vallen hier niet onder. De kosten mogen wel worden doorberekend aan de huurder, maar alleen voor zover deze heffingen verband houden met gebruikersheffingen zoals afvalstoffenheffing. Eigenaarsheffingen komen op naam van de eigenaar/verhuurder indien er sprake is van meervoudig gebruik van een pand.

 

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen