Schadebeperkingsplicht

De plicht van een benadeelde om binnen redelijke grenzen maatregelen te treffen om verder schade te voorkomen. De ratio hierachter is dat de benadeelde er zorg voor dient te dragen dat een partij die aansprakelijk is voor de schade, niet onevenredig zwaar wordt getroffen. Laat de benadeelde partij na om redelijke maatregelen te treffen, dan is hij voor deze schade zelf aansprakelijk. Een deel van de schade zal dan voor zijn eigen rekening komen.

Wetsartikel Art. 6:101 BW
Synoniemen Schadebeperking, schadebeperkende maatregelen