Schadebeperking

Indien een benadeelde schade leidt, dient hij redelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat verdere schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit om te voorkomen dat degene die voor de schade aansprakelijk is, zwaarder aansprakelijk zou zijn dan de omstandigheden feitelijk aanleiding gaven.

Op basis van art. 6:101 BW (eigen schuld) kan de schadevergoedingsplicht van een aansprakelijke partij worden beperkt, indien de wederpartij zelf deels verantwoordelijk is of heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade.

Wetsartikel Art. 6:101 BW
Synoniemen Schadebeperkingsplicht