Retentierecht

Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een zaak onder zich te houden totdat de schuldenaar een openstaande vordering heeft voldaan. Een voorbeeld hiervan is de verschuldigde prijs voor reparatie van een zaak.

Het recht van retentie kan zowel voor roerende zaken als op onroerende zaken worden uitgeoefend. Degene die het recht van retentie inroept kan zulks alleen doen indien voldaan is aan een aantal voorwaarden. De eerste is dat er sprake is van een opeisbare vordering, daarnaast dient er voldoende samenhang te zijn tussen de zaak en de vordering, en tot slot moet degene die het recht van retentie inroept de feitelijke macht hebben over de zaak.

 

Wetsartikel Art. 6:52 BW
Synoniemen Recht van retentie, retentie