Formele eisen

Formele eisen zijn vereisten die verband houden met een aantal wettelijke voorwaarden. Zo dient een dagvaarding in het civiele recht onder meer het verschuldigde griffierecht bij de rechtbank te vermelden. In het bestuursrecht, daarentegen, dient een bezwaarschrift bijvoorbeeld te zijn ondertekend en dient het bezwaarschrift de naam en adres van de bezwaarmaker te bevatten. Daarnaast moet worden aangegeven waartegen bezwaar wordt gemaakt. Tot slot moet het bezwaarschrift gedateerd zijn. Wordt niet voldaan aan de formele eisen, dan kan dat ertoe leiden dat degene die de dagvaarding heeft opgesteld of het bezwaarschrift heeft ingediend niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Categorie Procesrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen