Handelingsonbevoegdheid

Een persoon is handelingsonbevoegd als hij door de wet beperkt bevoegd wordt verklaard bepaalde handelingen te verrichten. Handelingsonbevoegdheid heeft altijd betrekking op een of meer rechtshandelingen: een handelingsonbevoegd persoon kan dus nog wel volgens de wet in staat zijn om rechtshandelingen te verrichten ten aanzien waarvan hij niet handelingsonbevoegd is verklaard.

Een persoon die handelingsonbevoegd is om een bepaalde rechtshandeling te verrichten, zal deze in de regel wel kunnen uitvoeren, maar niet onaantastbaar: zo zal de rechtshandeling van een failliet verklaarde persoon die zijn huis verkoopt kunnen worden vernietigd. De gevolgen van de rechtshandeling wordt dan teruggedraaid.

 

Wetsartikel
Synoniemen Handelingsonbevoegd