Haalschuld

Een haalschuld is de variant waarbij de schuldeiser de verschuldigde zaak bij de schuldenaar dient op te halen. Dit in tegenstelling tot de brengschuld.

Normaliter komen partijen overeen op welke plaats de overeenkomst dient te worden nagekomen. Indien partijen hier niets over afspraken, bepaalt art. 6:41 BW dat de schuldeiser de zaak dient op te halen ter plaatse waar de schuldenaar zijn beroep of bedrijf uitoefent, of bij gebreke daarvan, waar hij zijn woonplaats heeft.

Bij een brengschuld dient de schuldenaar de schuld na te komen op het adres van de schuldeiser.

Wetsartikel Art. 6:41 BW
Synoniemen