Franchiseovereenkomst

Franchise is de overeenkomst waarbij een ondernemer een eigen vestiging opent binnen een bestaande keten. Daarbij verplicht de franchisenemer zich enerzijds om onder meer de handelsnaam en het merk van de franchisegever te gebruiken en verstrekt de franchisegever anderzijds toestemming om deze te mogen gebruiken.

De franchiseovereenkomst is niet specifiek in de wet geregeld, waardoor de franchisenemer en franchisegever in beginsel vrij zijn om zelf invulling te geven aan de inhoud van de franchiseovereenkomst.

In de franchiseovereenkomst kunnen de franchisenemer en de franchisegever onder meer afspraken maken over het gebruik van logo's, vertrouwelijke informatie en of de franchisenemer al dan niet een percentage van de winst verschuldigd is aan de franchisegever. De franchiseovereenkomst is een duurovereenkomst en wordt meestal aangegaan voor enkele jaren.

Wetsartikel
Synoniemen Franchise