Exoneratieclausule

Een exoneratieclausule (ook wel: exoneratiebeding) is een beding waarmee een partij diens aansprakelijkheid voor schade tracht uit te sluiten. In de regel geldt dit voor schade wegens een toerekenbare tekortkoming of in geval van een onrechtmatige daad.

Onder omstandigheden kan een exoneratiebeding vernietigbaar zijn. Dit doet zich voor als deze is opgenomen in de algemene voorwaarden en het beding, gelet op de omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is. In het andere geval kan een exoneratiebeding, met een beroep op de redelijkheid en billijkheid, terzijde worden geschoven. Een exonoratiebeding is bijvoorbeeld niet redelijk als daarmee ook de aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Wetsartikel
Synoniemen Exoneratiebeding