Dispositief recht

Dispositief recht is een synoniem voor aanvullend of regelend recht. Hiervan is sprake als de wet een tussen partijen gesloten overeenkomst op allerlei punten aanvult. Een voorbeeld hiervan is de redelijkheid en billijkheid.

Een voorbeeld van dispositief recht is art. 3:84 lid 2 BW. Een ander voorbeeld is de betaling van een schuld: als niks is afgesproken over de plaats van betaling, geeft de wet aanvullende bepalingen.

Wetsartikel
Synoniemen Regelend recht, aanvullend recht