Derdenzekerheid

Bij derdenzekerheid wordt financiële zekerheid door een derde partij verstrekt in plaats van de primaire nemer van een krediet of overeenkomst. Bijvoorbeeld iemand die garant staat bij het aangaan van een lening of financiële overeenkomst. De derde partij verbindt zich tot nakoming van de (financiële) verplichtingen uit de overeenkomst, in het geval dat de nemer van het krediet de daarbij behorende verplichtingen, niet kan voldoen. De derde partij kan dan gevraagd worden borg te staan voor de verplichtingen die de afnemer heeft, bijvoorbeeld een terugbetalingsverplichting.

Wetsartikel Art. 7:850 BW
Synoniemen Borgtocht