Derdenbescherming

Derdenbescherming is de bescherming van een partij die een overeenkomst is aangegaan waarbij een aantal wettelijke vereisten niet zijn vervuld. Een voorbeeld hiervan is dat een partij een goed koopt van een partij die niet beschikkingsbevoegd was. Als de oorspronkelijke eigenaar zijn goed opeist, kan onder voorwaarden een beroep worden gedaan op derdenbescherming.

Wetsartikel
Synoniemen