Rechtvaardigingsgrond

Rechtvaardigingsgronden zijn omstandigheden waardoor een strafbaar feit, op basis waarvan een verdachte normaal gesproken veroordeeld zou kunnen worden, zijn wederrechtelijke karakter verliest. Indien met succes een beroep kan worden gedaan op een rechtvaardigingsgrond verliest de gedraging zijn strafbare karakter en kan de verdachte niet voor het desbetreffende feit worden veroordeeld.

De Nederlandse wet kent de volgende rechtvaardigingsgronden.

Categorie Strafrecht
Wetsartikel Art. 40, 41, 42, 43 Sr
Synoniemen