Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn verzekeringen waarvoor werknemers premie dienen af te dragen. Deze uitkeringen bieden een financieel vangnet ingeval een werknemer ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Deze verzekeringen worden betaald door premies van de werkgever.

In het algemeen geldt dat werknemersverzekeringen verplicht zijn. Daardoor zijn werknemers van rechtswege verzekerd, ook als een werknemer dat niet zou willen. De ratio hierachter is dat een collectief verzekeringsstelsel ten baat is voor iedereen.

Werknemersverzekeringen moet worden onderscheiden van volksverzekeringen. Beiden vallen onder de Nederlandse publiekrechtelijke verzekeringen, maar volksverzekeringen zoals de AOW zijn ook van toepassing voor personen die geen werknemer zijn, mits zij wel loonbelasting betalen.

 

Regeling
Wetsartikel Art. 16 Wfsv
Synoniemen Collectieve werknemersverzekering