Volksverzekering

Een volksverzekering is een publiekrechtelijke verzekering voor elke legaal ingezetene van Nederland. Onder andere de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Wajong zijn hier voorbeelden van. Premies worden geïnd door middel van inkomstenbelasting. De verschuldigde premies zijn dus afhankelijk van het inkomen.

Volksverzekeringen moeten niet verward worden met werknemersverzekeringen. Werknemersverzekeringen beschermen werknemers tegen de financiële gevolgen van inkomstenverlies, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

 

Regeling
Wetsartikel Art. 2 Wfsv
Synoniemen