Omzetting

Omzetting van een adoptie-uitspraak heeft betrekking op een in het buitenland tot stand gekomen adoptie. Het betreft de situatie dat een zwakke adoptie wordt omgezet naar een sterke adoptie naar Nederlands recht. Voor omzetting is vereist dat de daartoe vereiste toestemmingen van de oorspronkelijke ouders zijn verkregen. Uiteraard behoeft aan dit vereiste te zijn voldaan indien vast is komen te staan dat de oorspronkelijke ouders van het kind onbekend zijn, dan wel vast is komen te staan dat zij zijn overleden.

Omzetting heeft tot gevolg dat de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders worden verbroken. Dit heet een sterke adoptie en is naar Nederlands recht de enige vorm van adoptie die door de overheid erkend wordt.

 

Regeling
Wetsartikel Art. 1 Regeling verklaring overeenstemming (omzetting) interlandelijke adoptie; art. 23 Hv.
Synoniemen conversie