Vrijwillige verzekering

Een vrijwillige verzekering is een verzekering om voor bepaalde sociale zekerheidswetten gedekt te zijn. Zo is een persoon niet gedekt voor de AOW als een persoon buiten Nederland woont of werkt. Mede als gevolg daarvan ontvangt de persoon later een lager pensioen. Ook is er geen recht op een nabestaandenuitkering en kunnen kinderen geen wezenuitkering ontvangen. Dit kan ondervangen worden door het afsluiten van een vrijwillige verzekering.

Aan de aanvraag van een vrijwillige verzekering zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient de vrijwillige AOW-verzekering te worden aangevraagd binnen één jaar nadat iemand in het buitenland is gaan wonen of werken.

Er bestaan drie verschillende types vrijwillige verzekeringen:

  • AOW
  • Anw
  • AOW én de Anw

 

 

Regeling
Wetsartikel Art. 35 AOW; art. 63a Anw
Synoniemen