Grensarbeider

Een grensarbeider is een begrip uit het sociaal zekerheidsrecht. Een grensarbeider is iemand die in een bepaald land woont, maar gewoonlijk in een ander land werkt. Om als grensarbeider te moeten worden aangemerkt, is het van belang dat diegene tenminste eenmaal per dag of per week weer terugkeert naar het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft (woont).

Binnen de context van de Algemene Ouderdomswet is het volgende van belang. De grensarbeider die in het buitenland woont maar in Nederland onderhevig is aan de loonbelasting, bouwt in Nederland AOW-pensioen op. Daarentegen bouwt de persoon die voor een Nederlandse werkgever werkt, maar feitelijk in het buitenland werkt, geen AOW-pensioen op. Dit geldt zelfs indien er loonbelasting wordt afgedragen.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen