Rentevergoeding

Rentevergoeding is de rente die wordt vergoed over uit te betalen bedragen, zoals uitkeringen. Aan de andere kant kan over terug te vorderen bedragen ook rente in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat een uitkering ten onrechte is verstrekt. Dit is alleen van toepassing op uitkeringen die worden verstrekt in het kader van inkomensafhankelijke regelingen. In het andere geval is de rentevergoeding alleen van toepassing als het gaat om een wet die vóór 1 januari 2006 van kracht is en in de regeling is opgenomen dat de AWIR op die wet van toepassing is.

Regeling
Wetsartikel Art. 27 AWIR
Synoniemen