Eigenrisicodrager

Een eigenrisicodrager Ziektewet is een werkgever die kiest om een uitkering krachtens de Ziektewet zelf te betalen.

Voor de werkgever kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden indien hij een onderneming heeft waarbij het ziekteverzuim lager ligt dan het gemiddelde. De werkgever hoeft dan niet langer premies af te dragen op grond van de Ziektewet.

Als de werkgever eigenrisicodrager wordt, is hij zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van de ziektewetuitkering. Ook dient hij passende maatregelen te treffen voor verzuimbegeleiding en re-integratie van de werknemer.

 

Categorie Arbeidsrecht
Regeling Ziektewet
Wetsartikel Art. 40 Wfsv; art. 1h Zw
Synoniemen