Jareneis

De jareneis is een onderdeel bij vaststelling van de vraag of een werknemer aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Als een werknemer voldoet aan de wekeneis (waarbij de werknemer in elk geval 26 weken moet hebben gewerkt in de 36 weken voorafgaand aan het moment waarop hij werkloos wordt), heeft hij in elk geval drie maanden recht op een WW-uitkering voor de duur van drie maanden. Als de werknemer ook aan de jareneis voldoet, heeft de werknemer langer recht op een WW-uitkering. Vanaf 1 januari 2016 bouwt de werknemer de eerste tien jaar een maand WW op per gewerkt jaar. Na de duur van 10 jaar bouwt de werknemer per gewerkt jaar een halve maand WW op. De duur van de WW-uitkering is maximaal 24 maanden.

 

Wetsartikel Art. 42 WW
Synoniemen