Referte-eis

De referte-eis is een term die wordt gehanteerd bij het recht op een WW-uitkering of een WGA-uitkering.

De referte-eis uit de Wet WIA (onderdeel van de WGA) houdt in dat een werknemer als verzekerde gedurende 26 weken arbeid heeft verricht, als hij arbeidsongeschikt is geraakt in de 36 weken voorafgaand aan het eindigen van zijn loon. Als hieraan voldaan is, verkrijgt de werknemer een loongerelateerde uitkering krachtens de Wet WIA. Als de werknemer niet aan dit vereiste voldoet, kan hij in aanmerking komen voor een vervolguitkering.

 

Wetsartikel Art. 54 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Synoniemen