Lijfrente

 

Lijfrente is een periodieke uitkering, die afhankelijk is gesteld van het leven van één of meerdere personen. Een lijfrente kan duiden op een lijfrenterekening, een lijfrentebeleggingsrecht die voorziet in een oudedagslijfrente, of een recht op periodieke uitkeringen of verstrekkingen in de zin van de Invoeringswet inkomstenbelasting 2001. In het sociaal zekerheidsrecht is lijfrente onder meer van belang bij het vaststellen van inkomens-en vermogensbestanddelen. Lijfrente wordt daarbij niet in aanmerking genomen.

 

Wetsartikel Art. 1 Participatiewet
Synoniemen