Resterende verdiencapaciteit

De resterende verdiencapaciteit is een onderdeel bij de berekening van de mate van arbeidsongeschiktheid. Eerst wordt daarbij onderzocht wat de werknemer zou kunnen verdienen als hij niet arbeidsongeschikt was: dat wordt de verdiencapaciteit genoemd wordt ook wel het maatmaninkomen genoemd. Is het maatmanloon vastgesteld, dan wordt vervolgens onderzocht wat de werknemer nog zou kunnen verdienen: dat wordt ook wel de resterende verdiencapaciteit genoemd. De resterende verdiencapaciteit wordt bepaald door de meest in aanmerking komende functies te selecteren voor de werknemer. Uit die drie functies wordt vervolgens het middelste inkomen geselecteerd.

 

Wetsartikel Art. 1:1 Wet Wajong; art. 30 WIA
Synoniemen restverdiencapaciteit