Zittende magistratuur

Zittende magistratuur zijn alle rechters. Zittend spreken zij recht. In het meer algemeen wordt de rechterlijke macht aangeduid met magistratuur: daaronder vallen ook de officieren van justitie en de griffiers.

Officieren van justitie worden aangemerkt als staande magistratuur. Griffiers vallen onder de schrijvende magistratuur.

Categorie Procesrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen