Forumkeuze

Een schriftelijke afspraak tussen partijen (meestal internationaal) waarbij een gerecht in een bepaald land exclusief wordt aangewezen om van eventueel ontstane geschillen kennis te nemen.

In de Brussel II herschikking geldt als hoofdregel dat als partijen een rechter hebben aangewezen die bevoegd is om van een geschil kennis te nemen, die rechter exclusief bevoegd is. Hebben partijen daarentegen geen afspraken gemaakt, wordt de bevoegdheid van de rechter bepaald aan de hand de woon- en verblijfplaatsen van partijen en de onderliggende vordering.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Forumkeuzebeding