Sub-bewerker

Een sub-bewerker (ook wel: sub-verwerker)  is diegene die namens de bewerker (een deel) van de persoonsgegevens verwerkt. Met andere woorden, als de bewerker (ook wel: verwerker) gebruik maakt van een derde om (een deel van de) persoonsgegevens te verwerken, wordt gesproken van een sub-bewerker.

De sub-bewerker dient dezelfde afspraken  in acht te nemen als de verantwoordelijke met de oorspronkelijke bewerker heeft gemaakt. Als de sub-bewerker zijn verplichtingen niet nakomt, is hij ten aanzien van de oorspronkelijke bewerker geheel aansprakelijk.

Categorie Privacyrecht
Wetsartikel Art. 1 Wbp; art. 28 AVG
Synoniemen Sub-verwerker