Pleegzorg

De situatie waarbij een kind (tijdelijk) in een ander gezin wordt opgenomen voor zorg en opvoeding.

Pleegzorg kan worden ingezet omdat de ouders de opvoeding (tijdelijk) niet meer aankunnen. In dat geval is het in het belang van het kind geacht dat het tijdelijk in een ander gezin wordt opgenomen.

Voorafgaand aan de plaatsing van een kind in een pleeggezin gaat vaak een ondertoezichtstelling vooraf door Bureau Jeugdzorg of door de Raad van de Kinderbescherming. Biedt dit geen uitkomst, dan kan een uithuisplaatsing worden verzocht bij de kinderrechter. Indien de ouders of wettelijk vertegenwoordigers niet instemmen met deze uithuisplaatsing, wordt gesproken van gedwongen uithuisplaatsing. Indien er wel instemming is, wordt gesproken van vrijwillige uithuisplaatsing.

In eerste instantie wordt onderzocht of het kind kan worden ondergebracht bij familieleden of kennissen: dit heet ook wel netwerkpleegzorg.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen