Rijksoctrooiwet 1995

De Rijksoctrooiwet 1995 regelt de wijze waarop een octrooi verkregen kan worden, alsmede de rechten van de octrooihouder. Onder de Rijksoctrooiwet 1995 kan een octrooi op een uitvinding verkregen worden indien aan een aantal voorwaarden is voldaan: de uitvinding is nieuw, berust op uitvinderswerkzaamheid en kan worden toegepast op het gebied van de nijverheid.

Naast de Rijksoctrooiwet 1995 bevat het Unieverdrag van Parijs en het TRIPS-verdrag tevens een regeling met betrekking tot de rechten van de octrooihouder.

Regeling
Wetsartikel Art. 1 e.v. ROW 1995
Synoniemen ROW 1995, octrooiwet