Internationale kinderontvoering

Het ongeoorloofd overbrengen van een kind naar een ander land i.v.m. bijvoorbeeld vakantie. Van (internationale) kinderontvoering is ook sprake als een ouder met het kind naar het buitenland verhuist. Voorwaarde is in dat geval wel dat de ouders beiden het gezamenlijk gezag hebben. Als aldus een ouder met eenhoofdig gezag met het kind verhuisd, heeft die ouder geen toestemming nodig. Er is dan ook geen sprake van internationale kinderontvoering.

Op het gebied van internationale kinderontvoering zijn er tussen landen vele verdragen van kracht. Per land verschilt het namelijk hoe een ouder het gezag verkrijgt. Deze verdragen beogen het mogelijk te maken dat het gezag van een ouder ook in andere landen wordt erkend. Op die manier hoeft de ouder niet in elk land apart het ouderlijk gezag aan te vragen.

De basis voor internationale kinderontvoering is art. 1 e.v. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering. Twee andere belangrijke verdragen zijn het Haags verdrag van 25 oktober 1980 en het Europese verdrag van 20 mei 1980.

Alle verdragen zijn van toepassing tot het kind de leeftijd van 16 bereikt.

 

Regeling
Wetsartikel Art. 1 e.v. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering
Synoniemen