Vrije nieuwsgaring

Vrije nieuwsgaring is het algehele grondrecht om 'inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en te garen zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.' Het recht komt zowel burgers als journalisten toe, al is journalistieke nieuwsgaring bijzonder relevant vanwege het belang van nieuwsgaring om deze vervolgens verder te delen.

Het recht op vrijheid van nieuwsgaring wordt ook vaak gebruikt als synoniem voor de vrijheid van meningsuiting. In het EVRM is in art. 10 expliciet vastgelegd dat iedereen recht heeft op vrijheid van informatie; dit omvat ook tevens het recht op vrijheid van meningsuiting.

 

Categorie Mediarecht
Regeling Grondwet
Wetsartikel Art. 10 EVRM; art. 19 IVBPR; art. 7 Gw.
Synoniemen