Naburig recht

Het naburig recht is een recht dat de belangen van kunstenaars, muziekproducenten, filmproducenten, omroep, platenmaatschappij en andere kunstenaars beschermt.

Deze rechtsvorm staat naast het auteursrecht, vandaar de naam naburig recht. Een kunstenaar die een naburig recht heeft, heeft het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het opnemen of reproduceren van een uitvoering.

Het naburige recht geeft kunstenaars een eigen recht over hun artistieke uitvoering en maakt het mogelijk daar een vergoeding voor te krijgen. Dat brengt mede dat de toestemming van de uitvoerend kunstenaar is vereist voor het verkopen of verhuren van een opname van een uitvoering of reproductie. Ook kan het uitzenden of anderszins openbaar maken van een uitvoering vallen onder het naburige recht.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Wet op de naburige rechten