Modelrecht

Het modelrecht (ook wel: modellen- of tekeningenrecht) heeft betrekking op het beschermen van een nieuwe tekening of model of het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp. Door registratie verkrijgt de modelhouder -indien aan de voorwaarden voor inschrijving is voldaan en bescherming verleend wordt- het exclusieve recht heeft op het gebruiken van het model. Het model dient ofwel gedeponeerd te worden binnen de Benelux, de Europese Unie of wereldwijd. De technische werking van een model valt onder het octrooirecht. Het modelrecht heeft alleen toepassing op de uiterlijke kenmerken van een product. De minimale beschermingsduur van het modelrecht is 5 jaar maar kan verlengd worden tot een maximum van 25 jaar. Het modelrecht kan in de Benelux worden aangevraagd bij het BBIE.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Modellenrecht, tekeningenrecht