Groot onderhoud

Groot onderhoud is een verzameling onderhoudsactiviteiten die gericht zijn op het behoud van de functionaliteit van een gebouw. In het hedendaags taalgebruik wordt deze term als  synoniem gebruikt voor renovatie, maar dat is niet juist. Groot onderhoud heeft geen wettelijk kader, terwijl de mogelijkheid om een renovatie door te voeren is gebaseerd op art. 7:220 BW. Wel kunnen in de algemene voorwaarden afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheid van de verhuurder om een groot onderhoud te kunnen uitvoeren.

Categorie Huurrecht
Wetsartikel
Synoniemen