Renovatie

Een renovatie houdt in dat er een sloop of gedeeltelijke/algehele vernieuwing aan een bedrijfspand plaatsvindt. Dit is meestal op initiatief van de verhuurder. Gedeeltelijke veranderingen kunnen ook worden aangemerkt als renovatie. Tot slot kan van renovatie worden gesproken indien er sprake is van sloop en na de sloop geheel of gedeeltelijk wordt verbouwd. Doorgaans wordt een renovatie uitgevoerd om een gebouw te laten voldoen aan bepaalde wettelijke voorschriften of om te voldoen aan den moderne vraagstelling in het kader van de functionaliteit van het gebouw.

Renovatie dient niet te worden verward met groot onderhoud. Bij groot onderhoud wordt een verzameling onderhoudsactiviteiten gezamenlijk uitgevoerd om een gebouw functioneel bruikbaar te houden. Deze bevoegdheid kent overigens geen wettelijke grondslag.

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:220 BW
Synoniemen