Pandrecht

Een beperkt recht. Een pandrecht strekt ertoe om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen (art. 3:227 BW).  Een pandrecht is vergelijkbaar met een recht van hypotheek, echter een recht van hypotheek kan alleen worden gevestigd op onroerende zaken (registergoederen). Pandrechten worden vaak gebruikt in het bedrijfsleven, zoals op de inventaris van een leverancier. Door het verschaffen van zekerheid in de vorm van pand kan hij financiële middelen verkrijgen van bijvoorbeeld de bank.

Pandrecht kan worden gevestigd door de zaak in de macht van de pandhouder te brengen (vuistpand). Een stil pandrecht wordt gevestigd op de wijze zoals de wet voor het specifieke onderliggende goed bepaalt.

 

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel Art. 3:227 BW
Synoniemen Pand, recht van pand