Derdenbeding

Een derdenbeding is een bepaling (beding) in een overeenkomst waarop een derde, die geen partij is bij de overeenkomst, beroep kan doen op een tussen partijen overeengekomen bepaling. Deze derde persoon moet wel de voorwaarden van dit derdenbeding aanvaarden, om zo aanspraak te kunnen maken op het derdenbeding. Vaak wordt een derdenbeding als juridische constructie gebruikt om een derde partij in een overeenkomst te kunnen betrekken.

Regeling
Wetsartikel Art. 6:253 BW
Synoniemen