Ziekteverzuim

Ziekteverzuim is al het verzuim van de werknemer vanwege ziekte. De werknemer is in dat geval niet in staat om op het werk te verschijnen. In het dagelijks taalgebruik wordt vaak pas gesproken over ziekteverzuim wanneer iemand zich buitensporig vaak ziek meldt. Officieel is er echter pas sprake van ziekteverzuim wanneer een werknemer niet in staat is om arbeid te verrichten vóórdat hij arbeidsongeschikt is verklaard.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen