Vrije dagen

Dagen waarop een werknemer geen arbeid hoeft te verrichten, met behoud van loon.

De hoeveelheid vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, is geregeld in de Arbeidstijdenwet (ATW). Bij cao kan hiervan ten gunste van de werknemer worden afgeweken: deze bevatten dan ook vaker een langere vakantietermijn.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Vakantie, vakantiedagen