Verbod op opzegging

Het is een werkgever in bepaalde situaties niet toegestaan om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. In dat geval is er sprake van een opzegverbod. Deze opzegverboden zijn in de wet gedefinieerd. De werkgever mag niet overgaan tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst indien er sprake is van ziekte of zwangerschap, wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of wanneer de desbetreffende werknemer lid van de ondernemingsraad is. Opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd met een opzegverbod is vernietigbaar.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen Opzegverbod