Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een wettelijke ontslagvergoeding bij een arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft hier recht op bij een vrijwillig ontslag dat tot stand is gekomen na 1 juli 2015. Vereist is dat het gaat om een dienstbetrekking van 2 jaar of langer.

Een werknemer kan in een aantal gevallen geen aanspraak maken op een ontslagvergoeding:

  1. Als er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden (ook wel: beëindigingsovereenkomst);
  2. Als de werknemer zelf het initatief neemt tot opzegging van de arbeidsovereenkomst, tenzij de werkgever hiervoor in grote mate verantwoordelijk is of aan het ontslag heeft bijgedragen;
  3. Als de werknemer is ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar handelen.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen