Beëindigingsovereenkomst (mv: Beëindigingsovereenkomst)

Een beëindigingsovereenkomst (ook wel: vaststellingsovereenkomst) wordt gehanteerd bij een ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval besluiten de werknemer en de werkgever om uit elkaar te gaan. Belangrijk is dat het initiatief voor het ontslag niet bij de werknemer ligt: in dat geval is er immers reden om aan te nemen dat de werknemer op reguliere wijze ontslag heeft genomen.

Belangrijke onderwerpen die in elk geval in een beëindigingsovereenkomst dienen te worden opgenomen:

  • De opzegtermijn: wanneer een werknemer eerder vertrekt dan de wettelijke opzegtermijn, krijgt de werknemer in die periode geen of slechts een gedeeltelijke uitkering.
  • Transitievergoeding: wordt aanspraak gemaakt op een transitievergoeding of een ontslagvergoeding?
  • Ontslagreden: afhankelijk van de reden voor het ontslag is een werknemer al dan niet verwijtbaar werkloos. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op een uitkering.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel 7:900 BW
Synoniemen vaststellingsovereenkomst